Cena labioplastiky je pochopitelně různá, každá klinika nabízí jiné standardy, má různě vysoké náklady a každý chirurg je jinak placený, nicméně průměrnou částku zjistíte pohledem do tabulky. Vybrali jsme deset nejhledanějších klinik a jejich ceník zapsali. Abychom se vyhnuli výběru kliniky dle ceny, nebo nesrovnalosti pokud klinika zdraží nebo zlevní, jsou označeny jen číslem. Cena se dále odvíjí od způsobu anestezie (lokální anestezie, analgosedace nebo celková anestezie), popřípadě způsobu resekce a zdali jde o kompozitní, nebo rozšířenou labioplastiku a jestli bude jednostranná nebo oboustranná.

I.21.000,-
II.17.900,-
III.24.900,-
IV.19.000,-
V.14.000,-
VI.20.000,-
VII.18.000,-
VIII.od 15.180,-
IX.od 12.500,-
X.21.000,-

Labioplastika a pojišťovna

Častým dotazem k ceně je také to, zda zákrok nebo jeho část hradí pojišťovna. Odpověď je jednoduchá, labioplastika je ambulantní chirurgický zákrok, který není hrazen ze zdravotního pojištění. Klientka si tento zákrok musí hradit celý sama.