Po labioplastice je zde riziko, že bude žena krvácet a že se operační rána zanítí. Pokud dostane žena zvýšenou teplotu a rána nadměrně bolí, znamená to, že se do rány dostala infekce. Tato situace poměrně ztěžuje a prodlužuje hojení rány a zpomalí celý proces rekonvalescence. Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby klientka dodržovala dostatečnou hygienu po každém použití WC. Měla by se pravidelně sprchovat a měla by svou operační ránu překrývat sterilním krytím.

Pokud se během období rekonvalescence objeví teplota a bolest, měla by klientka v co nejkratším časovém úseku kontaktovat lékaře, se kterým se domluví na dalším postupu. Jestliže by došlo k rozsáhlému zánětu, bude nutné nasadit klientce antibiotika a léky od bolesti.

Při nadměrném krvácení by měla klientka také urychleně kontaktovat svého lékaře a měla by se vrátit zpět na kliniku. Lékař ránu zhodnotí a popřípadě provede reoperaci.

Další možnosti

Také může dojít k tomu, že tkáň nadměrně zjizevnatí a estetický výsledek nebude tak žádoucí tak, jak se očekávalo. Labioplastika je kladně hodnocena v devadesáti procentech případů, ale může se stát, že budete právě v těch deseti ze sta.

Během operace může dojít k nežádoucí a alergické reakci na podané léky, které se klientce aplikují během operace. Dále může takto klientka reagovat na léky od bolesti, které se podávají v pooperační péči, a také na antibiotika podávaná v případě pooperačních komplikací.

Zcela výjimečně dochází k poškození cév a nervů v kůži, nebo k nekróze – k rozpadu tkáně. Mnohem častěji dochází k poruše hojení operační rány. V tomto případě je také nutné zkontaktovat svého lékaře a domluvit se na dalším postupu péče o operační ránu. Dále může dojít k tomu, že rozsah operace nebyl tak zásadní, aby naplnil očekávání klientky. Proto je důležité své požadavky zmínit lékaři během rozhovoru v rámci předoperačního vyšetření.